Podmínky

Doba nástupu je vždy v sobotu mezi 13. a 14. hodinou, není-li domluveno jinak. Objekt musí být vyklizen nejpozději do 10 hodiny následující sobotu dle doby pobytu.

Návštěvníci převezmou objekt od určené osoby v bezvadném stavu, a budou obeznámeni se všemi elektrickými spotřebiči a jejich ovládáním. Na případné nedostatky je nutné upozornit ihned při přebírání objektu.

Při přebírání bude sepsán stav elektroměru a spotřebovanou energii rekreant uhradí po ukončení pobytu.

Při nástupu rekreace bude vybrána od návštěvníků kauce ve výši 1000,- Kč. Tato suma nebo její část bude v případě poškození objektu nebo jeho vybavení, použita na uhrazení škody. 

Po ukončení pobytu rekreant předá objekt dohodnuté osobě ve stavu v kterém ho přebral. Pokud nebude objekt uklizen, jak byl předán, vyhrazuje si majitel objektu vyúčtování úklidu ve výši 500,-Kč.

Uhrazením zálohy návštěvník stvrzuje souhlas s podmínkami ubytování.

Prosíme návštěvníky v zájmu udržení čistoty, aby v objektu nekouřili a nevstupovali s domácími zvířaty. Děkujeme.

 
Špičák 117, 340 04 Železná Ruda
Kontakt:
Václav Šrámek
tel: 777 646 419, fax: 388 312 975
e-mail: 777254619@atlas.cz